Предварителна оценка на проекта

Консултирайте се с наш програмист, за да можете да придобиете преценка за стойността на вашия проект. Ние с радост ще ви ориентираме за възможностите.

Гъвкави пакети за поддръжка след изработката

Много често след като изработен вашия проект той се нуждае от доработки и поддръжка. Ние предлагаме перфектни условия за поддръжка.

Професионално техническо задание

Нашия екип ще изготви за вас професионално техническо задание с визуализации и диаграми, което може да послужи за получаване на адекватна оферта с цена и срок за реализация.

Готови разплащателни методи и бизнес модели

Ние ще програмираме за вас един или няколко платежни метода и заедно с вас ще разработим бизнес модела

Хостинг услуги за стартиращи проекти

Предлагаме надеждни хостинг услуги за вашия нов проект.

Спокойствие, че ще се спазват сроковете

Нашата методология и управление на проекти е разработена през дългите години работа и гарантира спазване на срокове.