Изработка на софтуер за анкетиране на пациенти и организиране на графици за прегледи

MAXPROGRESS предлага изработка на софтуер за анкетиране на пациенти и организиране на графици за прегледи.