Стандарти за качество

Стандарти за качество

МАКСПРОГРЕС разполага с изработени стандарти за качество, които спазва при своите проекти. 

Стардарти за качество на дизайн (Интиутивност и лесно използване на приложенията)

Стандарти за качество на програмиране 

Стандарти за ползваемост и потребителско приживяване (Lean UX)