Управление на проекти

web design

Е-консултиране, организация и контрол на процеса по проектиране,  мениджмънт и цялостно управление на изработката на вашия дигитален проект.

Е-консултинг
Маркетингово проучване на пазарни сегменти;
Проучване и избор на домейн;
Изготвяне на предварителни финансови разчети;
Консултации в нормативната база.


Проектиране
Изготвяне на задание за проектиране;
Контрол по проектирането за съответствие с проекта;
Изготвяне на предварителен бюджет на обекта;
Подготвяне на пълна документация и UML диaграми.


Дигитален мениджмънт
Първоначално съставяне на подробни сметки за проекта;
Разработване на софтуера;
Менажиране на цялостния процес като се контролира работата на всички участници в изработката / качествено и по график/;
Представяне на инвеститора на окончателни протоколи;
Предаване и подготовка на уеб софтуера и тестове;
Техническо обслужване.

За повече информация относно възможността моля свържете се с нашия екип  продажби.