Стандарти за качество

Дигитална агенция уеб дизайн и разработка на софтуер

МАКСПРОГРЕС разполага с изработени стандарти за качество, които спазва при своите проекти. 

 

Разработка на уеб базиран софтуер

Стардарти за качество на дизайн (Интиутивност и лесно използване на приложенията)
Стардарти за качество на дизайн (Интиутивност и лесно използване на приложенията)

Стандарти за качество на програмиране
Стандарти за качество на програмиране

Стандарти за ползваемост и потребителско приживяване (Lean UX)
Стандарти за ползваемост и потребителско приживяване (Lean UX)

Израобтка на уеб сайт и уеб базиран софтуер