Стажантска програма

Стажантска програма уеб дизайн и програмиране - графичен дизайн

Стажантски програми по онлайн маркетинг, уеб дизайн, прагаримарене и дигитален маркетинг. Чрез дигиталният маркетинг можем да създаваме реклами, чието съществуване не е било възможно преди информационната ера и интернет. Това дават технологиите на тези, които желаят да се възползват от тях.

Изисквания към кандидатите:
Кандидатите за стажантската програма трябва да са със завършен втори курс от висшето си образование. Специалност марекетинг, връзки с обществеността, информационни технологии, и дизайн не са задължителни за кандидатите за програмата, но ще се считат като предимство. Изисквания към кандидатите за стажантската програма са висока компютърна грамотност и умение за работа в екип. Стажът по дигитален маркетинг осигурява на кандидатите възможност да придобият ценни знания и умения. 

стаж уеб дизайн

Не е задължително кандидатите да имат натрупан опит в други фирми по специалността маркетинг, уеб дизайн, реклама, но ако могат да покажат техни предишни проекти - дори любителски материали, които са изготвяли биха били полезни да покажат техните умения и потенциал и са предимство.


Всички завършили успешно стажантския период получават документ, с оценка за своята активност и препоръки.


Документи необходими за кандидатстване: Мотивационно писмо и автобиография или видео визитка.

Е – поща за изпращане на вашите документи: human.resources@maxprogress.bg
 

стажантска програма уеб дизайн