Подръжка на рекламна кампания за 6 или 12 месеца.

/ препоръчително, но не задължително - кампанията може да работи и без поддръжка дълго време /

Анализ на кампанията и кликовете,

Оптимизация и подобрения на кампанията. 

Добавяне на нови думи, 

Премахване на не конвертиращи  думи,

Промяна на рекламни табелки, 

Промяна на рекламни послания, 

Увеличаване на конверсията на кампанията.