Общи условия - Лицензия

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на хостинг услуги, МАКСПРОГРЕС ЕООД отговаря на изискванията на регулацията, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно с цел регистрация на домейн имена и хостинг услуги.

 

 

ВАЖНО: Не инсталирайте и не използвайте „CMS MAXPROGRESS” преди да прочетете и да приемете този Договор. Чрез инсталирането или използването на „CMS MAXPROGRESS приемате този договор.

Hacтoящитe oбщи ycлoвия peгyлиpaт oтнoшeниятa мeждy „МАКСПРОГРЕС“ ЕOOД, EИK 201727450 , peгиcтpиpaнo в Tъpгoвcĸия peгиcтъp пpи Aгeнция пo впиcвaниятa, aдpec нa yпpaвлeниe: Peпyблиĸa Бългapия, гp. Бургас, "Меден Рудник" № 50,пo-нaтaтъĸ в дoгoвopa „MAXPROGRESS“ и peгиcтpиpaнитe клиенти нa плaтфopмите на MAXPROGRESS ™, нapичaни пo-дoлy зa ĸpaтĸocт „Клиенти“.

ДAHHИ ЗA MAXPROGRESS. Инфopмaция cъглacнo Зaĸoнa зa eлeĸтpoннaтa тъpгoвия:

1.Haимeнoвaниe нa Дocтaвчиĸa: „МАКСПРОГРЕС“ ЕOOД

2.Ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: гp. Бургас ул. Александровска 111

3.Aдpec зa yпpaжнявaнe нa дeйнocттa: гp. Бургас ул. Александровска 111

4.Дaнни зa ĸopecпoндeнция: гp. Бургас ул. Александровска 111

5.Bпиcвaнe в пyблични peгиcтpи: EИK 201727450 + Hoмep нa yдocтoвepeниe зa aдминиcтpaтop нa личнитe дaнни

1. ЛИЦЕНЗНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

" CMS MAXPROGRESS" включва софтуера, документацията, дизайна, лицензионните кодове, лицензионните файлове и други материали, включително всички обновявания, поправки, решения, постигнати в процеса на работа и подобрени версии, които са предоставени на Лицензополучателя по този Договор, с изключение на продуктите на трети лица, които се разпространяват със „CMS MAXPROGRESS, посочени по-долу.


"Пакет" включва "CMS MAXPROGRESS" и всички продукти на трети страни, документацията, дизайна, лицензионните кодове, лицензионните файлове и други материали, включително всички обновявания, поправки, решения, постигнати в процеса на работа и подобрени версии, които са предоставени на Лицензополучателя.


"Лицензополучател" или "Вие" е лице, дружество или юридическо лице, страна по този Договор.
"Домейн" е името на домейна, официално регистриран в Системата за имена на домейни. Той включва също така името на домейна с префикс "www.".

2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯТА

Съгласно всички условия на този Договор, "MAXPROGRESS ltd." предоставя на Лицензополучателя ограничено, неизключително, непрехвърлимо, без право на преотдаване, световно приложимо и свободно от такси право да инсталира и използва един екземпляр от "CMS MAXPROGRESS" на един сървър, който ще бъде използван на един домейн.
Съгласно всички условия на този Договор, "MAXPROGRESS ltd." предоставя на Лицензополучателя ограничено, неизключително, невъзложимо, непрехвърлимо, без право на преотдаване право да изменя, адаптира и превежда следното:
a) CMS MAXPROGRESS софтуера, предоставен в сорс форма
b) CMS MAXPROGRESS дизайна, с изключение на логата и търговските марки.
"Лиценз за отстраняване на надписа за авторските права" (продаван отделно) предоставя на Лицензополучателя ограничено, неизключително, невъзложимо, непрехвърлимо, без право на преотдаване право да отстрани съобщението за авторски права и връзките към "CMS MAXPROGRESS" и/или "MAXPROGRESS ltd." от заглавния надпис и долния надпис единствено в клиентската област на софтуера "CMS MAXPROGRESS".
Правата за "CMS MAXPROGRESS", които не са изрично предоставени на Лицензополучателя в този Договор се запазват за "MAXPROGRESS ltd.".

3. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЛИЦЕНЗИЯТА

Вие се съгласявате да не:
a) разпространявате, правите неоторизирани копия, преотдавате лицензията, продавате, предоставяте, заемате, давате в заем, отдавате под наем "CMS MAXPROGRESS"
b) преработвате, декомпилирате, деасемблирате или превръщате "CMS MAXPROGRESS" във форма, която може да се чете от човек
c) се опитвате да изменяте или да се намесвате в нормалното функциониране на лицензионния мениджър, който регулира използването на "CMS MAXPROGRESS"
d) разкривате лицензионните кодове и лицензионните файлове, които са Ви издадени на трети страни
e) отстранявате съобщенията за авторски права от "CMS MAXPROGRESS", освен ако е разрешено от "Лиценз за отстраняване на надписи за авторските права"
f) възлагате този Договор или прехвърляте "CMS MAXPROGRESS" без изричното писмено съгласие на "MAXPROGRESS ltd."
g) че „MAXPROGRESS ltd.” не носи отговорност за различна интерпретация на софтуера като дизайн и функционалност под различни операционни системи и различни браузъри и техните версии.
Вие
a) сте единствено отговорни за Вашите клиенти или доставчици, или други страни за задълженията за обновяване, поддръжка или друга отговорност, която може да възникне от използването на "CMS MAXPROGRESS"
b) няма да използвате името, логата или търговските марки на "MAXPROGRESS ltd." без писмено разрешение
c) няма да публикувате ревюта на версии на "CMS MAXPROGRESS", маркирани като beta-версии без писмено разрешение от "MAXPROGRESS ltd."
d) ще обезщетите, освобождавате от отговорност и защитавате „MAXPROGRESS ltd.”, неговите лицензодатели, акционери, партньори, ръководни служители, директори, служители, агенти и неговите доставчици от и срещу всякакви искове или съдебни дела, включително такси на адвокати, които произтичат или са резултат от използването на Пакета.
 

4. АВТОРСКО ПРАВО

Авторските права върху "CMS MAXPROGRESS" и всички негови копия остават за "MAXPROGRESS ltd.". "CMS MAXPROGRESS" е защитен съгласно законите за авторски права и разпоредбите на международните споразумения. Вие се съгласявате да предотвратите всяко неправомерно копиране на "CMS MAXPROGRESS". Освен ако изрично не е посочено тук, "MAXPROGRESS ltd." не Ви предоставя изрично или косвено право върху патентите, авторските права, търговските марки, или информацията, която е търговска тайна на "MAXPROGRESS ltd.".
Всяко споменаване на покупка или продажба на "CMS MAXPROGRESS" означава покупка или продажба на лицензи. Лицензионните такси за тези лицензи са включени в продажната цена на "CMS MAXPROGRESS". Не се дължат такси за продуктите на трети страни, но такса за дистрибуция (тоест прехвърляне на копие или копия на Лицензополучателя) е включена в покупната цена на "CMS MAXPROGRESS".

5. ПРОДУКТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Следните:

jQuery
CKEditor
Diagona Icons from pinvoke
"Aesthetica 2.0" Icons from DryIcons
amCharts
jQuery UI Tabs 3
jQuery History/Remote plugin
jQuery Form Plugin
jQuery DatePicker
jQuery Cookie plugin
jQuery bgiframe plugin
jQuery Autocomplete plugin
jQuery Dimensions plugin
Date prototype extensions
Interface Elements for jQuery

продукти на трети страни са включени в Пакета. За техните лицензи, вижте съответните продукти.
6. ПОДДРЪЖКА

Подръжката на софтуера е предмет изрично на договор за техническа поддръжка.


7. ЕКСПЛОАТАЦИЯ И НОВИ ВЕРСИИ

Лицензополучателят има право на 6 месечен, започващ от датата на постъпване на поръчката за лиценз, свободен достъп до новите версии. Допълнителен абонамент за новите версии може да бъде закупен отделно.
8. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА

СОФТУЕРЪТ, МАТЕРИАЛИТЕ, УСЛУГИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "КАКТО СА" БЕЗ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НО НЕ САМО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДЕНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ДРУГА ГАРАНЦИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СПЕЦИФИКАЦИЯ, ИЛИ ОБРАЗЕЦ.
ОСВЕН АКО НЕ Е ПОСТАНОВЕНО ДРУГО В ЗАКОНА, "MAXPROGRESS ltd." НЕ ПРЕДЛАГА ГАРАНЦИЯ ИЗРИЧНА, КОСВЕНА ИЛИ ЗАКОНОВА ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ПРИГОДЕНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.
"MAXPROGRESS ltd." НЕ ДАВА НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ НА ТРЕТИТЕ СТРАНИ.
"MAXPROGRESS ltd." НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ СОФТУЕРЪТ ЩЕ ЗАДОВОЛИ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ ИЛИ ЧЕ СОФТУЕРЪТ Е БЕЗ ДЕФЕКТИ ИЛИ ГРЕШКИ ИЛИ ЧЕ ПОЛЗВАНЕТО МУ ЩЕ БЪДЕ БЕЗ ПРЕКЪСВАНИЯ.


10. ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Вие се съгласявате, че всеки материал, информация или друга комуникация, включително всички данни, изображения, звуци, лична информация, текст и други включени неща, които Вие предавате или изпращате до уебсайтовете на "MAXPROGRESS ltd." или предоставяте на "MAXPROGRESS ltd." по този Договор, ще се считат за неконфиденциални ("Комуникацията"). "MAXPROGRESS ltd." няма да има задължение за конфиденциалност по отношение на Комуникацията. Вие се съгласявате, че "MAXPROGRESS ltd." и посочените от него ще бъдат свободни да копират, изменят, създават производни работи, показват публично, разкриват, разпространяват, лицензират и преотдават с лиценз чрез произволен брой нива на подлизенци и Лицензополучатели, да инкорпорират и използват по други начини Комуникацията, включително производните работи, за всякакви търговски или нетърговски цели.


11. ОТДЕЛНОСТ

Ако дадена разпоредба на този Договор е недействителна или неизпълнима, или в противоречие с приложимото право, такава разпоредба ще се тълкува, ще се ограничи, или промени, както е необходимо, за да се отстрани недействителността или неизпълнимостта, или противоречието с приложимото право и всички други разпоредби на този Договор ще запазят действието си.
12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯТА

Този договор влиза в сила от датата, на която Вие приемате този Договор и действа докато бъде прекратен, както е посочено в този Договор. Този лиценз автоматично се прекратява, ако Лицензополучателят е в нарушение на някое от условията. При прекратяване, Вие незабавно следва да върнете на „MAXPROGRESS ltd.” или да унищожите Пакета и всички негови копия. Точките от договора АВТОРСКО ПРАВО, ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЛИЦЕНЗА и ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ, които по своето естество трябва да продължат да действат и след прекратяването или изтичането на срока, ще продължат да действат.
13. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Всеки иск, произтичащ от или свързан с този Договор се ръководи от вътрешното материално право на Република България. Страните се договарят да изключат приложението на Конвенцията на Обединените Нации за договора за международна продажба на стоки по отношение на този договор. Всеки съдебен процес между страните ще се осъществява изключително от българските държавни съдилища. Страните се съгласяват и приемат тази изключителна юрисдикция и подсъдност.
14. ЦЯЛОСТЕН ДОГОВОР

Този Договор съставлява целия договор между вас и „MAXPROGRESS ltd.” във връзка с предмета на този Договор и замества всякакви други договори, устни или писмени, между вас и „MAXPROGRESS ltd.” по отношение на горното.
Нито един от сроковете, условията и разпоредбите на този Договор няма да се изменят, оттеглят, променят, видоизменят или поправят с действие или със знанието на страна по него, нейни агенти, служители или наети лица, освен ако не се направи от двете страни в писмен вид и подписан от упълномощени представители на страните.

15. ПОЛИТИКА НА ОТКАЗ 

МАКСПРОГРЕС LTD не приема отказ от направена поръчка. Сумата капаро няма да бъде възстановена. 

За предплатени услуги абонамент - поддръжка, също не се възстановяват средства при отказ на клиент от услугата. 

 

МАКСПРОГРЕС ЕООД ЕИК 201727450 Бургас