Корпоративна отговорност

Корпоративна социална отговорност - 
Една от основните задачи на MAXPROGRESS e да развива общността. Ние работим само и единствено по проекти и бизнеси, които оказват положително влияние върху общността

фирма за уеб дизайн услуги

Кампания Помогни на общността

 В България има много деца в неравностойно положение, които се нуждаят от нашата подкрепа.

Ако Вие също не сте безучастни и искате да помогнете, можете да се свържете с нас и да направите своето дарение на техника за домове за сираци, училища, детски центрове и др. За да сте сигурни, че вашата техника ще бъде дарена по предназначение и изцяло съобразена с вашите изисквания, ще получите снимков и видео материал както и приемо-предавателен протокол с опис на техниката, която дарявате.

С Ваше съгласие, снимковият материал може да бъде публикуван както в MAXPROGRESS .bg, така и във вашия собствен сайт.


Станете част от дарителската кампания на MAXPROGRESS , помогнете на общността и бъдете сигурни, че тя ще ви се отблагодари подобаващо.

 
Няма нищо по-хубаво от това да дадем шанс на децата и да сбъднем техните мечти.
Ако желаете да присъдините към екипа и да участвате в някои организирани благотворителни кампании свържете с нас от страницата за контакти.