Готови разплащателни методи и бизнес модели

Ние ще програмираме за вас един или няколко платежни метода и заедно с вас ще разработим бизнес модела